Våre eiendommer 2023
Eiendomsporteføljen består av 22 eiendommer med rundt 3 150 hotellrom og i underkant av 200 000 kvm.