Våre eiendommer 2023
Rica Eiendom AS består av morselskapet Rica Eiendom AS og 19 andre juridiske selskaper. Eiendomsporteføljen består av 20 eiendommer med totalt ca.160 000 kvm, og alle eiendommene er utleid på langsiktige vilkår med unntak av Kirkenes Turisthotell.