Fakta
Sted: Nordkapplatået
Byggeår: 1957 - 1988 - 1997
Adresse: 9764 Nordkapp
Gnr., bnr.: Gnr. 4, bnr. 1, fnr 6 og 10
Tomt: Festet tomt
Antall kvadratmeter: 6 113
Eierskap: ANS Nordkapp 1990/Nord Norsk Hotelldrift AS
Eierandel: 100 %
Nordkapphallen
I flere hundre år har Nordkapp på 71°10'21 tiltrukket seg mennesker fra alle kanter av verden. "Globusen", oppført i 1978, har blitt selve symbolet på Nordkapp. I dag står Nordkapphallen forankret på klippen ruvende 307 m.o.h. og markerer Europas nordligste hjørne som danner siste front mot ishavet.

På jakt etter inspirasjon til opplevelser og aktiviteter på Nordkapp? Klikk her for å se film.

Bygget i 1957 og utvidet i 1988 og 1997