Aksjekapital og Aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen består pr. 31.12.19 av følgende aksjeklasser:
(tall i NOK)
Antall
Pålydende
Bokført
A-aksjer
1400
1
1400
B-aksjer
1 350 712
1
1 350 712
Sum
1 352 112
1 352 112
Eierstruktur


Aksjonærene i selskapet pr. 31.12.19 var:

A-aksjer
B-aksjer
Sum
Eierandel
JGR Holding AS
1400
306 691
308 091
22,79 %
KRJM AS (100 % eid av styremedlem Kristin Rivelsrud Juul Møller)
0
348 007
348 007
25,74 %
VRAS AS (100 % eid av styremedlem Vibeke Rivelsrud)
0
348 007
348 007
25,74 %
Mephesto AS (100 % eid av styremedlem Jan Erik Rivelsrud)
0
348 007
348 007
25,74 %
Totalt antall aksjer
1400
1 350 712
1 352 112
100,0 %
Det er kun A-aksjene som har stemmerett på generalforsamling