Fakta
Sted: Vadsø
Byggeår: 1956 - 1978 - 2006
Rom: 68
Adresse: Oscarsgate 4, 9800 Vadsø
Gnr., bnr.: Gnr. 10, bnr. 548 og 653
Tomt: Festet tomt
Antall kvadratmeter: 3 300
Eierskap: Nord Norsk Hotelldrift AS
Eierandel: 100 %
Scandic Vadsø
Vadsø er fylkeshovedstaden i Finnmark og er kjent som kvenbyen Vadsø på grunn av den store finske innvandringen på midten av 1800-tallet. Vadsø er også kjent for sitt rike kulturliv, og Varanger har flere festivaler i løpet av året. I de senere årene har kongekrabben gjort sitt inntog i Varangerfjorden, noe som har ført til at krabbefiske er blitt svært attraktivt for tilreisende.