Nyhetsbrev - NO TITLE
Ronny Wilhelmsen tiltrer som ny adm.direktør i Rica Eiendom Holding AS 1. november 2019
01. november 2019
Som tidligere meddelt, informerte Gisle Evensen styret i Rica Eiendom Holding AS tidligere i år om at han ønsker å fratre som administrerende direktør i selskapet.

I løpet av våren og forsommeren har styret jobbet aktivt for å finne den rette personen til å etterfølge Gisle i denne viktige stillingen.

På vegne av styret i Rica Eiendom Holding AS er jeg veldig glad for å kunne informere om at vi har ansatt Ronny Wilhelmsen som ny administrerende direktør i selskapet. Ronny er 47 år og har erfaring fra Niam, Norgani og DNB Liv.

Ronny Wilhelmsen er ansatt i selskaper fra 1. oktober 2019 og overtar som administrerende direktør 1. november 2019.

Etter 1. novemeber vil Gisle Evensen i en periode framover stå til disposisjon for styret for å jobbe med nærmere definerte prosjektoppgaver. Styret er meget takknemlig for den fremragende jobb som Gisle har gjort for selskapet og eierne gjennom mer enn 35 år i Rica Eiendom og Rica Hotels.

Styret ønsker Ronny Wilhelmsen velkommen som ny administrerende direktør og ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Rica Eiendom Holding AS