Nyhetsbrev - NO TITLE
Rica Eiendom med NOK 76 mill. i resultat før skatt i 2016
09. mars 2017
Regnskapet for Rica Eiendom i 2016 viser inntekter på NOK 214 mill. og et resultat før skatt på NOK 76 mill. Tilsvarende tall i 2015 var NOK 187 mill. og et resultat før skatt på NOK 78 mill. I 2015 ble det inntektsført en gevinst på NOK 9 mill. ved salg av tomt og boliger mot NOK 0 i 2016.
 
Driftsresultat i 2016 (EBITDA) ble NOK 162 mill. som er en økning på NOK 16 mill. fra 2015 til tross for at regnskapet for 2016 er belastet med NOK 27 mill. til vedlikehold/oppgradering av eiendommene. Av beløpet på NOK 27 mill. er NOK 2 mill. aktivert og NOK 25 mill. utgiftsført. Tilsvarende tall for 2015 var NOK 21 mill. hvorav NOK 5 mill. ble aktivert og NOK 16 mill. utgiftsført.

Årsoverskudd i 2016 ble NOK 57 mill. mot NOK 67 mill. i 2015.

Det ble inngått en avtale i 2014 med Scandic Hotels om en omfattende felles satsing på oppgradering av eiendommene i perioden 2014-2018.
 
Kontaktperson:
Rica Eiendom Holding AS ved adm. direktør Gisle Evensen på mobil 907 34 750.