Nyhetsbrev - NO TITLE
Rica Eiendom med NOK 111 mill. i resultat før skatt i 2017 mot NOK 76 mill. i 2016
15. februar 2018
Regnskapet for Rica Eiendom i 2017 viser inntekter på NOK 232 mill. og et resultat før skatt på NOK 111 mill. Tilsvarende tall i 2016 var NOK 213 mill. og et resultat før skatt på NOK 76 mill.

2017 ble et godt år på grunn av et underliggende godt hotellmarked på de fleste lokasjoner og med økning i både belegg og priser.

Driftsresultat i 2017 (EBITDA) ble NOK 195 mill. som er en økning på NOK 33 mill. fra 2016. Regnskap i 2017 er belastet med NOK 17 mill. til vedlikehold/oppgradering av eiendommene mot NOK 29 mill. i 2016. Av beløpet på NOK 17 mill. er NOK 3 mill. aktivert og NOK 14 mill. utgiftsført.

Årsoverskudd i 2017 ble NOK 91 mill. mot NOK 57 mill. i 2016.
Det ble inngått en avtale i 2014 med Scandic Hotels om en omfattende felles satsing på oppgradering av eiendommene i perioden 2014-2018.
 
Kontaktperson:

Rica Eiendom Holding AS ved adm. direktør Gisle Evensen på mobil 907 34 750.