Nyhetsbrev - NO TITLE
Rica Eiendom har inngått et samarbeid med Varig® for å styrke satsingen på bærekraft ytterligere
14. desember 2021
Hos oss står bærekraft høyt på agendaen, og i den forbindelse har vi inngått et samarbeid med Varig for å styrke satsingen på bærekraft ytterligere. Varig blir vårt miljøstyringsverktøy, ved blant annet å levere en komplett oversikt over hotellenes bærekraftsstatus. Varig omregner data fra energi, vann, avfall og materialer til CO2-ekvivalenter, slik at vi kan se effekten av gjennomførte tiltak over tid på eiendommene.