Nyhetsbrev - NO TITLE
Kjøp av 25 % andel i eiendommen Rosenkrantz gate 13 i Oslo
07. februar 2018
Rica Eiendom Holding AS har gjennom datterselskapet Jakvi AS ervervet en eierandel på 25 % i selskapet Rosenkrantzgt. 13 DA i Oslo. Eiendommen består av hotell, 2 næringsseksjoner og 88 P-plasser. Prisen er markedsmessig, men partene har avtalt gjensidig konfidensialitet om de kommersielle betingelser.
 
Kontaktperson:
Rica Eiendom Holding AS ved adm. direktør Gisle Evensen på mobil 907 34 750