Våre eiendommer
fp_bi1.jpg

Her er vi

Vårt kontor er på Aker Brygge i Bryggegata 6, 0250 Oslo.

Velkommen
Rica Eiendom AS består av morselskapet Rica Eiendom AS og 18 andre juridiske selskaper. Eiendomsporteføljen består av 19 eiendommer med totalt ca. 160 000 kvm, og alle eiendommene er utleid på langsiktige vilkår med unntak av Kirkenes Turisthotell.
Nyhetsbrev
01. november 2019
Som tidligere meddelt, informerte Gisle Evensen styret i Rica Eiendom Holding AS tidligere i år om at han ønsker..
03. oktober 2019
Rica-gründer Jan Eilef Rivelsrud, en av de store pionerer innen norsk hotell- og restaurantbransje, gikk bort 28. september..
fp_bi1.jpg

Her er vi

Vårt kontor er på Aker Brygge i Bryggegata 6, 0250 Oslo.