Fakta
Sted: Asker
Byggeår: 1999 - 2012
Adresse: Slependveien 108, 1396 Billingstad
Gnr., bnr.: Gnr. 32, bnr. 272
Tomt: Eiet tomt
Antall kvadratmeter: 3 500
Eierskap: Slependveien 108 AS
Eierandel: 100 %
Kontorbygg Asker
Kontorbygg på Billingstad i Asker.